Geld lenen kost geld

Over deze site

Over deze site

Op deze website vindt u gesponsorde links naar websites  en pagina's van derden die te maken hebben met kredietverstrekking, verzekeringen en andere financiële producten. Deze links zijn puur informatief. Bij het adviseren, offreren en afsluiten van verzekeringen, hypotheken of leningen speelt Een Voordelige Lening.nl geen enkele rol.

Een Voordelige Lening.nl kan dan ook geen enkele garantie bieden aangaande de juistheid of volledigheid van deze informatie. Bent u voornemens een leenverplichting aan te gaan of een verzekering af te sluiten, laat u dan altijd uitgebreid voorlichten door de aanbieder van het desbetreffende product. Heeft u vragen, aarzel dan niet deze voor te leggen aan de desbetreffende bank, verzekeringsmaatschappij of kredietverstrekker.

Een Voordelige Lening.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het aanvragen van informatie of het aangaan van verplichtingen die zich op deze of andere websites, of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevinden c.q. worden aangeboden en waarnaar op deze website verwezen wordt.

Voor alle teksten op deze site geldt: wijzigingen en zetfouten voorbehouden.