Geld lenen kost geld

Soorten leningen

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet kunt u flexibel tot aan een maximum bedrag geld lenen. Dit maximale bedrag, ook wel kredietlimiet genoemd hoeft niet bereikt te worden. U kunt, afhankelijk van uw behoefte, ook een kleiner bedrag opnemen. Een doorlopend krediet is handig voor momenten wanneer u liever gespreid over uw geld wilt beschikken, denk aan een verbouwing aan uw huis.
Of als het u nog niet duidelijk is hoeveel geld u nodig heeft. Heeft u een bedrag afgelost, dan kunt u weer geld opnemen tot aan het vastgestelde kredietlimiet.

Qua rente is een doorlopend krediet meestal een voordeligere keuze dan andere kredieten. Een nadeel is dat de rente niet voor de hele looptijd vaststaat. Wel betaalt u elke maand een vast bedrag voor rente en aflossing, maar welk deel van dat bedrag terugbetaling is en welk deel rente, hangt af van de rentestand op dat moment. U weet dus niet van te voren hoe lang u aan het afbetalen zult zijn.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) leent u een vooraf bepaald geldbedrag. De hoogte van de rente en de looptijd wordt bepaald bij het afsluiten van de lening. U betaalt dus een vaste rente. Mocht de rente stijgen, dan geldt dat niet voor uw lening. Maar ook als de rente daalt, blijft uw rente toch gelijk.

Voordeel hiervan is dat u al bij het begin van de lening weet wat uw verplichtingen zjin. Mede hierdoor is de rente van een persoonlijke lening hoger dan de rente die over een doorlopend krediet betaald dient te worden en wel tussentijds bijgesteld kan worden.

Klantenkaarten & Postorderkrediet

Steeds meer winkels en postorderbedrijven geven zogenaamde klantenkaarten of winkelpasjes uit. Met een klantenkaart koopt u een artikel, waarvoor u later de rekening krijgt. Soms kunt u met een klantenkaart de rekening in termijnen betalen. Als u een deel van het bedrag hebt betaald, mag u vaak weer opnieuw aankopen doen op krediet, tot aan een bepaalde limiet.

Veel postorderbedrijven bieden hun eigen vorm van doorlopend krediet. U kunt dan tot een bepaalde limiet aankopen doen. Betaalt u een gedeelte van de rekening, dan kunt u weer producten kopen.

Meestal betaalt u voor een (postorder)krediet, al dan niet gekoppeld aan een klantenkaart de wettelijk hoogst toegestane rente. Vraag dan ook altijd de voorwaarden op voordat u zo'n postorderkrediet afsluit, zodat u duidelijkheid heeft over de rentepercentages. Heeft u meerdere van dit soort klantenkaarten en postorderkredieten waarop u geld verschuldigd bent, dan kan het voordeliger zijn in één keer deze kredieten af te betalen met een persoonlijke lening, waarvoor de rente aanzienlijk lager is.

Creditcard

Creditcards worden uitgegeven door bankinstellingen en creditcard organisaties. Een groot voordeel van een creditcard is dat u met bijna alle creditcards wereldwijd aankopen kunt doen, ook online. Bij de bekende creditcards van Mastercard, American Express of VISA zijn vaak ook uw aankopen verzekerd tegen diefstal, fraude en verlies. Een creditcard heeft een vastgesteld limiet.

Doet u een aankoop, dan wordt binnen enkele weken het bedrag van uw bankrekening afgeschreven. U betaalt in dat geval dus niet extra. Heeft u een goede betalingsgeschiedenis, dan kan het kredietlimiet van uw creditcard opgewaardeerd worden.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot gespreide betaling van uw creditcardmaatschappij, dan betaalt u een rente die doorgaans hoger uitvalt dan een persoonlijk lening bij een bank. Afhankelijk van de creditcard betaalt u een jaarlijkse bijdrage, bij andere creditcards bent u dit jaarlijks bedrag niet verschuldigd.

Krediet op uw betaalrekening

Heeft uw salaris- of betaalrekening bij de bank de mogelijkheid tot krediet, dan mag u rood staan op uw betaalrekening tot een bepaald limiet, ook wel salariskrediet of debetfaciliteit genoemd, afhankelijk van waar u bankiert. De hoogte van het maximale bedrag dat u rood mag staan is meestal afhankelijk van het bedrag - salaris, pensioen, uitkering of anders -  dat maandelijks op de rekening binnenkomt.

Een met name kortlopend saldotekort kan goed gefinancierd worden via een betaalrekening. De hoogte van de rente ligt doorgaans tussen die van een doorlopend krediet en die van een persoonlijke lening in. Het is dan ook verstandig hierover met uw bank een afspraak te maken, want u betaalt minder rente bij een afgesproken roodstand dan bij ongeoorloofd rood staan.

Hypotheek

Hypotheken zijn wel de meest bekende vorm van leningen. Het is in verschillende opzichten een speciaal soort lening. Met een hypotheek financiert u de aankoop van onroerend goed, in de meeste gevallen is dat een privaat woonhuis dat tevens als onderpand dient, mocht u eventueel in de toekomst niet in staat zijn de maandlasten op te brengen.

Een bank of hypotheekadviseur kijkt bij het aanvragen van een hypotheek naar uw inkomen en de waarde van het huis. Kunt u de maandelijkse lasten opbrengen en zal de opbrengst van het huis voor de bank voldoende zijn mocht u de hypotheek niet af kunnen betalen.Door de zekerheid van het onderpand kan de bank u een lagere rente bieden ten opzichte van bv. een persoonlijke lening.

De rente  - niet de aflossing - van een hypotheek is aftrekbaar van de belasting, de zogenaamde hypotheekaftrek. Deze hypotheekaftrek, die afhankelijk van uw belastingbox op kan lopen tot 52%, geldt alleen wanneer u de hypotheek gebruikt voor aankoop of verbetering/verbouwing van de woning.

Overwaarde is het verschil tussen de echte waarde van de woning en de resterende schuld bij de bank. Heeft u een hypotheek afgesloten voor een lager bedrag dan de huidige marktconforme prijs van de woning omdat u deze bijvoorbeeld flink heeft verbouwd, dan is er sprake van overwaarde. Het is dan mogelijk uw hypotheek te verhogen en zo extra bestedingsruimte te creëren. Deze hypotheekvorm wordt Tweede Hypotheek genoemd. Uiteraard worden uw kosten per maand dan hoger. Ook is de rente van deze tweede hypotheek niet aftrekbaar van de belasting wanneer het vrijgekomen bedrag niet voor de woning wordt besteed. 

Huurkoop

Biedt uw autodealer u een lening aan voor de aanschaf van een auto, dan gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom in termijnen. U bent pas eigenaar van uw auto als u de laatste termijn hebt afbetaald. Aan deze vorm van krediet kleven nadelen. Als u de maandelijkse aflossing niet langer kunt opbrengen, en u heeft het verschuldigde bedrag nog niet voor 75 procent afbetaald, bent u uw auto kwijt. Is de opbrengst van de auto dan niet genoeg om uw schuld af te betalen, moet u de rest alsnog betalen.

Bij huurkoop betaalt u meestal een rente die dicht in de buurt ligt van de maximaal toegestane rente. Het is vaak dan ook voordeliger zelf een speciale persoonlijke autolening af te sluiten en daar de auto van te betalen. Let op de looptijd van de lening: zorg dat deze nooit langer is dan de periode dat u van plan bent in de auto te rijden.